ĐÈN GEL BUY 2 GET 1 FREE

$139.00 $169.00

139$ for eat Buy 2 Get 1 Free
🔥🔥🔥SAFETY PRO CURE🔥🔥🔥
💅 Đèn Gel Không Góc Chết Với Thiết Kế 52 Bóng
💅Được Thiết kế thêm 2 Miến Đệm Để Nâng Ngón Cái Hơ Được Mọi Góc Của Ngón Cái Và Móng Dài
⏱️Bin Liên Tục Sử DỤNG Hơn 8Hour
⏱️Thời Gian Sạc 2Hour
💅Nút Cảm Ứng
💅Đáy Có Thể Tháo Rời
More information : call 5049080972
www.thewolfnailsupply.com