130 COLOR gel and regular matching

$650.00 $845.00

 

5$ 1 cặp gel and regular matching tổng cộng có 130 COLOR nước sơn rất bóng mịn  nhanh khô và cọ rất dễ sơn tặng 

1 base coat 8oz +  1 top coat 8oz  + 5 small base and 5 small top coat