130 COLOR gel and regular matching

$650.00 $845.00

5$ 1 cặp gel and regular matching tổng cộng có 130 COLOR nước sơn rất bóng mịn  nhanh khô và cọ rất dễ sơn tặng 1 đèn gel và 2 bảng màu